تقویم آموزشی

1
+1

لیست دوره های فعال

آموزش مجازی آموزش خصوصی کارگاه های آموزشی نام دوره
آموزش طراحی وب سایت بر پایه جوملا مقدماتی
آموزش طراحی وب سایت بر پایه جوملا پیشرفته
آموزش طراحی وب سایت ویژه دانش آموزان
آموزش طراحی قالب جوملا مقدماتی و پیشرفته
آموزش فتوشاپ پیشرفته
آموزش میکس و مونتاژ ( تصویری و صوتی )
آموزش تایپ حرفه ای
آموزش word پیشرفته
آموزش پاورپوینت
آموزش طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی
آموزش طراحی وراه اندازی وب سایت انجمن وشبکه اجتماعی

 

لیست نوع دوره ها به تفکیک ماه

آموزش مجازی آموزش خصوصی کارگاه های آموزشی ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

 

تاریخ شروع و خاتمه کارگاه های آموزشی

تاریخ پایان دوره ها تاریخ شروع دوره ها ماه
فروردین
بیست و پنجم اردیبهشت پانزدهم اردیبهشت اردیبهشت
بیست و پنجم خرداد پانزدهم خرداد خرداد
بیست و پنجم تیر پانزدهم تیر تیر
بیست و پنجم مرداد پانزدهم مرداد مرداد
بیست و پنجم شهریور پانزدهم شهریور شهریور
مهر
بیست و پنجم آبان پانزدهم آبان آبان
بیست و پنجم آذر پانزدهم آذر آذر
بیست و پنجم دی پانزدهم دی دی
بیست و پنجم بهمن پانزدهم بهمن بهمن
بیست و پنجم اسفند پانزدهم اسفند اسفند

 

تاریخ شروع و خاتمه آموزش خصوصی

تاریخ پایان دوره ها تاریخ شروع دوره ها ماه
فروردین
بیست و پنجم اردیبهشت پانزدهم اردیبهشت اردیبهشت
بیست و پنجم خرداد پانزدهم خرداد خرداد
بیست و پنجم تیر پانزدهم تیر تیر
بیست و پنجم مرداد پانزدهم مرداد مرداد
بیست و پنجم شهریور پانزدهم شهریور شهریور
بیست و پنجم مهر پانزدهم مهر مهر
بیست و پنجم آبان پانزدهم آبان آبان
بیست و پنجم آذر پانزدهم آذر آذر
بیست و پنجم دی پانزدهم دی دی
بیست و پنجم بهمن پانزدهم بهمن بهمن
بیست و پنجم اسفند پانزدهم اسفند اسفند

 

تاریخ شروع و خاتمه آموزش مجازی

تاریخ پایان دوره ها تاریخ شروع دوره ها ماه
پانزدهم فروردین پنجم فروردین فروردین
پانزدهم اردیبهشت پنجم اردیبهشت اردیبهشت
پانزدهم خرداد پنجم خرداد خرداد
پانزدهم تیر پنجم تیر تیر
پانزدهم مرداد پنجم مرداد مرداد
پانزدهم شهریور پنجم شهریور شهریور
پانزدهم مهر پنجم مهر مهر
پانزدهم آبان پنجم آبان آبان
پانزدهم آذر پنجم آذر آذر
پانزدهم دی پنجم دی دی
پانزدهم بهمن پنجم بهمن بهمن
پانزدهم اسفند پنجم اسفند اسفند

 

نوشتن دیدگاه